Direct naar content
kussentjesmos | Leucobryum glaucus met de lichtmicroscoop 1.0x 1.6x obj
08 april 2019

Bio^mi, een inkijk in experimenteren

Bio^mi is een samenwerking van XS2N architect.office en FRAAi architecten. Vanuit onze gezamenlijke passie voor materialen en biomimicry werken we aan een experimenteel project dat natuurlijke nano structuren en hun karaktereigenschappen in kaart brengt. Daarmee leren we van de natuur hoe we het beste nieuwe duurzame materialen kunnen ontwikkelen. We doen dit binnen  'Materialen voor de Toekomst', onderdeel van Programma Creatieve Industrie van Cultuur Eindhoven.

Binnen dit project is er multidisciplinaire samenwerking nodig om kennis te vergaren en te delen. We beseffen ons tevens dat we ons begeven op onbekende terreinen. Vanwege het experiment hebben we gekozen voor een zelf organiserend proces. Ook deze zelforganisatie kunnen we leren van de natuur. Het is namelijk een van de voorwaarden waarop een ecosysteem werkt.

Binnen het Programma Creatieve Industrie hebben we de kans gepakt om tegelijkertijd met verschillende partijen te gaan samenwerken waar we als architecten normaliter niet mee in aanraking komen. De meerwaarde van het werken in deze multidisciplinaire teams is dat elk teamlid een uniek inzicht krijgt in een totaal andere wereld. Door niet van te voren te specificeren met welke partijen wordt samengewerkt blijft er ruimte voor toevallige verbindingen.

Op dit moment werken we intensief samen met dr.ir. Martin Bennink, lector bionano technologie. Met biologen; met Martin Hundepool, Lead van Atos Technology Laben studenten van Fontys ICT. De samenwerking met ATOS zijn we aangegaan om een open source platform te ontwikkelen waarin we informatie ontsluiten. Het doel is om bedrijven, wetenschappers en designers bewust te maken van de kennis van de natuur en ze te helpen duurzame producten te ontwikkelen.

Ook diende er zich een stagekandidaat chemische biologie aan bij het lectoraat bionano die een introductie krijgt in het werken met de elektronen microscoop. Tenslotte heeft ATOS, sinds kort partner van het InnovationLab bij Fontys ICT, ons project voorgesteld als uitdaging voor studenten. Hierdoor kunnen we grotere stappen zetten en tevens meer inzicht krijgen in een duurzaam platform op basis blockchain.

Ook voor in de toekomst hebben we overeenkomsten met partijen gesloten waarin we ongebruikelijke multidisciplinaire samenwerkingen aan gaan. We kijken er erg naar uit wat voor extra kansen en mogelijkheden deze in de 'slipstream' met zich mee zullen brengen.

p.s. Mocht je interesse hebben... we zijn nog op zoek naar studenten die ons kunnen ondersteunen in onze vormgeving en communicatie!

Lydia Fraaije
Nadia Jellouli-Guachati

Aan de basis van dit project ligt het gedachtegoed van Biomimicry. Biomimicry houdt zich bezig met het leren van de 3,8 miljard jaar Research en Development kennis van de natuur. Met het doel deze kennis toe passen op de ontwikkeling van systemen, processen en producten die binnen een ecosysteem passen.

terug naar het overzicht

Gerelateerde artikelen: