Direct naar content

Voor projecten tranche 2, 2022 was een bedrag van € 180.000 beschikbaar, conform het subsidieplafond. Op 31 januari 2022 sloot de mogelijkheid om voor deze ronde subsidie aan te vragen. Er zijn 7 aanvragen voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad. De definitieve adviezen van de Cultuurraad zijn hier te vinden.