Direct naar content

De Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020 kent voor de aanvraag van een “PLUS-subsidie” de mogelijkheid om voor een (meerjarig) programma of een project aan te vragen. De eerste ronde voor 2020 sloot op 1 oktober 2019. De Cultuurraad heeft zich in de periode oktober - november over deze aanvragen gebogen en presenteert met dit rapport zijn adviezen.

Het subsidieplafond bedraagt € 2.800.000,- (vastgesteld op 8 juli 2019). Daarvan is eerder € 1.833.477,64 beschikt voor meerjarige programma’s die zijn ingediend in 2017, 2018 en 2019 en een doorloop hebben in 2020. Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 966.522,36. Er zijn 10 aanvragen voor programma’s ontvangen, waaronder één nieuwe aanvrager. Er zijn 17 aanvragen voor projecten ontvangen, daaronder waren 5 nieuwe aanvragers. Totaal vroegen zij een bedrag van € 1.339.562,- subsidie van Cultuur Eindhoven.

Het overzicht van de adviezen vind je hier