Direct naar content

Op 3 december zijn de definitieve adviezen van de Cultuurraad met betrekking tot de subsidieronde Programma’s 2021-2024 gepubliceerd. Het gehele rapport is hier te vinden. Cultuur Eindhoven ontving 21 aanvragen, waarvan 18 een positief advies en 3 een negatief advies. Op basis van de rangschikking kunnen 7 aanvragen binnen het beschikbare subsidieplafond niet worden gehonoreerd. Om die reden heeft de Cultuurraad geadviseerd om deze te weigeren.

De directeur van Cultuur Eindhoven gaat met POPEI, de eerste aanvrager onder de zaaglijn, in gesprek over een mogelijke toekenning van het resterende budget van het subsidieplafond.