Direct naar content

Te weinig budget om alle positief beoordeelde programma’s te honoreren

Vanaf 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor Programma’s 2023-2024. Er werden 20 aanvragen aan de Cultuurraad voorgelegd voor een totaalbedrag van € 3.629.200 voor twee jaar. De Cultuurraad heeft op basis van de criteria positief advies voor 16 aanvragers gegeven, maar met het beschikbare budget van € 2.000.000 kunnen slechts 11 aanvragers gehonoreerd worden. Vijf organisaties die niet gehonoreerd kunnen worden zijn: POPEI, Oortwolk, Tante Netty, Sectie C en Mies-en-Scène. Voor het honoreren van alle positief beoordeelde aanvragen is een totaalbudget nodig van € 2.939.200. Het adviesrapport is hier te lezen. 

In deze ronde Programma-subsidies zijn er negen aanvragers bij die in de periode 2021-2022 nog geen subsidie ontvingen in het kader van deze regeling. Nieuwkomer Sample Culture ziet haar aanvraag gehonoreerd worden. Van de vijf positief beoordeelde aanvragen die niet gehonoreerd kunnen worden binnen het beschikbare budget ontvangen vier partijen nu nog geen Programma-subsidie.

De Cultuurraad constateert dat de reeds gesubsidieerde organisaties hogere subsidie hebben aangevraagd dan in de voorgaande jaren is verleend. Dat heeft te maken met hogere lasten (bijvoorbeeld om fair pay in te voeren), maar ook met voorzichtigere verwachtingen ten aanzien van eigen inkomsten (zo is het publieksbereik na Covid-19 nog niet hersteld). Het beschikbare subsidiebudget is echter gelijk gebleven met dat van de periode 2021-2022. De Cultuurraad hanteert bij de beoordeling een rangschikking met een puntensysteem. Zij concludeert dat de 16 aanvragers goede plannen hebben die relevant zijn voor een evenwichtig aanbod en goed functionerend cultureel ecosysteem in de stad. De plannen die nu niet gehonoreerd kunnen worden bevatten verschillende activiteiten voor jeugd en jongeren en maken nieuwe verbindingen mogelijk tussen Eindhovense makers en inwoners in de wijken.

Directeur-bestuurder Tanja Mlaker van Cultuur Eindhoven zal naar aanleiding van de adviezen uiterlijk 1 oktober de besluiten nemen: “Het komt voor ons niet als een verrassing dat er sterke aanvragen zijn gedaan binnen de Programma’s. We zien al jaren de spanning tussen de ontwikkelingen van culturele initiatieven in Eindhoven en het beperkte budget voor Programma’s. We zijn heel blij met de groeiende ambities van de culturele partijen in deze stad. Het is ontzettend jammer dat we deze ambities binnen het huidige budget niet kunnen honoreren.”