Direct naar content

In het seizoen 2017/2018 organiseren we samen met de Universiteit Utrecht een zogenaamd ‘LinC Lab’ op het gebied van publieksontwikkeling: een intensief traject dat commitment vraagt van de personen en organisaties die willen deelnemen. LinC staat voor Leiderschap in Cultuur, het vierjarige traject dat de Universiteit Utrecht samen met drie andere partijen momenteel uitvoert in opdracht van het Ministerie van OC&W. Labs vormen in dit landelijke leiderschapsprogramma een van de drie leersporen. Met het speciaal voor Eindhoven ontworpen ‘Lab Publieksontwikkeling’ willen we de cultuursector van Eindhoven kennis laten maken met deze wijze van professionaliseren en het vormen van een waardevol netwerk.   

Het programma bestaat in zijn geheel uit drie bijeenkomsten die samen een Lab over Publieksontwikkeling vormen en drie intervisiebijeenkomsten. In de tijd vinden er eerst twee bijeenkomsten plaats, vervolgens drie intervisiebijeenkomsten en het traject wordt afgesloten met de derde en laatste bijeenkomst. In totaal beslaat het traject ongeveer een half jaar. Binnen het Lab Publieksontwikkeling wordt kennis gegenereerd en wisselen deelnemers kennis en ervaringen uit: ervaringsgericht leren en ontwikkelen staan centraal. Het Lab bestaat daarmee uit interactieve bijeenkomsten waarbinnen sprekers verder gaan dan enkel het delen van kennis en inspireren van de deelnemers. Binnen de bijeenkomsten wordt de opgedane kennis toepasbaar gemaakt en gedeeld en wordt een relatie gelegd met de eigen praktijk van de deelnemers. Door te werken met de eigen casuïstiek en ook intervisie aan te bieden leren deelnemers daarnaast ook van elkaars vraagstukken en ervaringen. Tussen de bijeenkomsten werken deelnemers aan hun eigen vraagstukken en worden zij hierbij gestimuleerd en gecoached door een van de andere deelnemers om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk binnen hun dagelijkse werk actief aan de slag gaan met de aangereikte informatie, kennis en vaardigheden. Elke bijeenkomst bestaat uit een volledige dag van 9.30 – 19.30 uur en de intervisiebijeenkomsten duren elk een dagdeel.

Belangrijkste voorwaarde voor deelname is het willen leren en willen delen van de eigen kennis en ervaring. Er is ruimte voor maximaal 20 deelnemers en een schriftelijke intake maakt onderdeel uit van het selectieproces. Het LinC Lab Publieksontwikkeling is interessant voor een gemêleerde groep van verschillende disciplines op het gebied van directie, marketing en communicatie. De rijkheid aan diversiteit is een meerwaarde en draagt bij aan een breed en leerzaam traject voor de deelnemers en versterking van het netwerk. Deelname kost €150 per persoon. Wil jij vanuit jouw organisatie graag deelnemen? Meld je dan nu aan via dit formulier. Mail het ingevulde formulier voor 1 november naar info@cultuureindhoven.nl.