Direct naar content

Cultuur Eindhoven biedt ondersteuning aan jonge ontwerpers en architecten die willen leren van ervaren en gerenommeerde professionals. Heb je een concrete leervraag of worstel je met dilemma’s die voor jou nieuw zijn en waar anderen al een weg hebben gevonden? Wil je op zoek naar nieuwe kennis bij iemand die een autoriteit is op zijn/haar gebied? Dan kan je reageren op deze call met een eigen voorstel over een leertraject met een mentor van jouw keuze.

Het doel van het traject is het stimuleren van een volgende stap in de loopbaan en ontwikkeling als maker. Door de kennisuitwisseling tussen verschillende generaties wordt de keten versterkt.

Het traject
Door middel van een ingevuld motivatieformulier vertel jij ons wiens hulp je wil gebruiken om zo jezelf professioneel te kunnen ontwikkelen en wie je daarvoor al benaderd hebt. Naar aanleiding van het formulier nemen wij contact met je op en plannen we een gesprek in waarin je je plan aan ons kan toelichten. Na de gesprekken laten we weten of je geselecteerd bent.

Beschikbaar budget en looptijd
Per traject is een vergoeding van maximaal € 5.000 beschikbaar. In totaal is er € 65.000 beschikbaar. Vanaf vrijdag 5 februari 10.00 t/m 30 april 17.00 is het mogelijk om jouw aanvraag in te dienen. Je krijgt binnen 2 weken te horen of we je uitnodigen voor een gesprek. Het gehele traject moet in november 2021 zijn afgerond.  

Voorwaarden
- een aanmelding moet ingediend worden door een professionele ontwerper/architect  aantoonbaar gevestigd of woonachtig in Eindhoven;
- de deelnemers volgen op dit moment geen opleiding, zijn minimaal 6 maanden afgestudeerd en zijn maximaal 5 jaar beroepsmatig actief in de creatieve industrie;
- de professional is al akkoord gegaan om mee te werken.

Criteria
- Artistieke kwaliteit / professionaliteit van de aanvrager.
- Motivatie om mee te doen aan het traject.
- Motivatie van de keuze van de mentor.
- Realistisch/haalbaar plan voor het leertraject.

Indienen
Je kunt vanaf vrijdag 5 februari 10.00 indienen door je aanmelding te sturen naar pci@cultuureindhoven.nl. Je kunt reageren tot en met 30 april, 17.00 uur of tot het beschikbare budget is uitgeput.

Een aanmelding bestaat uit:
- een ingevuld motivatieformulier waaruit duidelijk wordt wie je graag wilt inhuren voor jouw professionele ontwikkeling en waarom. Geef in maximaal  2xA4 (staand) antwoord op antwoorden op de vragen die in het formulier staan;
- bewijs van akkoord van de professional (mag een intentieverklaring zijn, maar een mail is tevens voldoende);
- een portfolio;
- CV.

Beoordeling en selectie
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst door ons behandeld. Wanneer het budget op is, is er dus geen mogelijkheid meer om een aanvraag in te dienen.

De selectie wordt per e-mail en via de website van Cultuur Eindhoven bekendgemaakt. Vanaf dat moment kan jouw samenwerking van start gaan.

Context
Deze open call is een onderdeel van het Programma Creatieve Industrie met als algemene doelstelling: het versterken van de keten van creatieve industrie in Eindhoven. Het programma wordt gefinancierd door de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW en uitgevoerd door Cultuur Eindhoven.

Vragen
Voor vragen over de oproep en procedure kun je contact opnemen met Virginie Bakker en/of Anne Sulman via pci@cultuureindhoven.nl.