Direct naar content

Pitch-it!
Van A naar Duurzaamheid

LET OP! De indieningstermijn is verlengd naar 13 oktober.

Binnen het Programma Creatieve Industrie roept Cultuur Eindhoven ontwerpers en studio’s op om hun project rondom duurzaamheid te pitchen op dinsdagavond 10 november in de Effenaar. 

Anno 2020 is duurzaamheid een belangrijk thema. Binnen verschillende sectoren wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor allerlei vragen en problemen. Oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

Het begrip duurzaamheid is breed: denk aan milieu, mens en economie. Duurzaamheid is echter geen vanzelfsprekendheid of doel dat gemakkelijk te behalen valt. De kennis en techniek waar wij nu als mensheid over beschikken biedt kansen en er wordt, ook door ontwerpers, vanuit allerlei hoeken gewerkt aan oplossingen en ontwikkelingen. Een goed idee opschalen kan echter nog lastig zijn. Hoe werk je een duurzaam project of prototype uit zodat het daadwerkelijk uitgroeit tot een product, interventie of dienst? Hoe zorg je dat deze aansluit op de behoeften van een grotere groep gebruikers en dat het daadwerkelijk verandering van gewoontes veroorzaakt?

Voor Pitch-it! zijn we op zoek naar projecten die een duurzame activiteit of oplossing bieden voor de uitdagingen van nu, met het oog op de generaties na ons. Concepten die zichzelf bewezen hebben op kleine schaal en nu klaar zijn voor de volgende stap. Deze volgende stap kan van alles zijn: een interventie, een dienst, een product, et cetera.

Beschikbaar budget en looptijd 
Voor Pitch-it! wordt in totaal €100.000,- beschikbaar gesteld. De maximale bijdrage per project is €10.000,-, waarvan maximaal 10% gebruikt mag worden voor project overstijgende materiële investeringen. Het project dient binnen 2 maanden na honorering van start te gaan en voor 1 mei 2021 afgerond te zijn. 

Voorwaarden 

 • Een voorstel moet ingediend worden door een professionele organisatie/ontwerper/studio werkzaam in de creatieve industrie gevestigd in Metropool Regio Eindhoven (klik hier om welke plaatsen dit betreft);
 • Het voorstel past niet binnen andere subsidietrajecten van Cultuur Eindhoven;
 • Het voorstel kan (nog) niet commercieel gefinancierd worden;
 • Het voorstel is duidelijk afgebakend in tijd en omvang.

Criteria

 • Artistieke-inhoudelijke kwaliteit die zich uit in vakmanschap en oorspronkelijkheid van de partij en het projectplan;
 • Haalbaarheid van het project;
 • Meerwaarde voor Eindhoven;
 • Voorbeeldstellend op het gebied van duurzaamheid.

Werkwijze
Cultuur Eindhoven beoordeelt de projecten op volgorde van binnenkomst op basis van de gestelde voorwaarden. Maximaal 20 projecten worden uitgenodigd om te komen pitchen. Tijdens het event worden de projecten door elkaar (de pitchers) en een jury op basis van de bovengenoemde criteria beoordeeld. De punten die hiermee behaald worden zullen leiden tot een rangschikking van de projecten welke gehonoreerd worden tot het beschikbare plafond is bereikt.

Traject
In de aanloop naar de pitch avond zal er een training op het gebied van presentatie georganiseerd worden. Pitchers krijgen tips en feedback op de wijze van presenteren.

Indienen
De projectvoorstellen kunnen vanaf 1 september 2020 worden ingediend. De voorstellen worden op volgorde van ontvangst behandeld. Er is ruimte voor maximaal 20 voorstellen die voldoen aan de voorwaarden. De indieningstermijn sluit zodra het limiet van 20 voorstellen is bereikt of uiterlijk 13 oktober.

De aanvragers dienen een projectvoorstel in te sturen naar pci@cultuureindhoven.nl bestaande uit: 

1. Een ingevuld aanvraagformulier (download hier) (maximaal 1.000 woorden) waarin antwoord gegeven wordt op de vragen: 

 • Wat ga je doen? 
 • Hoe voer je het uit? (benoem ook je samenwerkingspartners) 
 • Wat levert je project op voor Eindhoven?

2. Een beknopte begroting in het format (download hier)

3. C.V./portfolio van de aanvrager(s)

Context 
Deze open call is een onderdeel van het Programma Creatieve Industrie met als algemene doelstelling: het versterken van de keten van creatieve industrie in Eindhoven. Het programma wordt gefinancierd door de gemeente Eindhoven en het ministerie van OCW en uitgevoerd door Cultuur Eindhoven.

Vragen
Voor vragen over de oproep en procedure kun je contact opnemen met Virginie Bakker en/of Peter Roosen via pci@cultuureindhoven.nl.