Direct naar content

Welkom op de website van Cultuur Eindhoven. Hier vind je alle informatie over subsidiemogelijkheden, bijeenkomsten, de projecten die we financieel ondersteunen en over onze organisatie. 

Nieuws

Gemeente op zoek naar duurzame culturele invulling Albert van Abbehuis

In 1957 schonk de familie van Abbe (onder voorwaarden) het Albert Van Abbehuis (hierna: het van Abbehuis), gelegen aan de Bilderdijklaan 19 te Eindhoven aan de Gemeente Eindhoven met als doel om het pand in zetten voor ‘culturele’ activiteiten. In de schenkingsovereenkomst staat dat ‘de gemeente aan het geschonken onroerend…
Blog

Raadsvergadering over Cultuurbrief, 14 november

In september hebben we de concept-Cultuurbrief en Cultuurscan aan het college aangeboden. Het college heeft vervolgens het raadsvoorstel geformuleerd. In dit voorstel staat dat de inhoudelijke ambities van de Cultuurbrief omarmd worden. Daarnaast komen er structureel extra financiële middelen beschikbaar voor Programma’s en Snelgeld, in totaal € 195.000,- jaarlijks. Op…

Alle informatie over de subsidies 2025-2028 vind je hier:

meer informatie
Nieuws

Geen spreekuur tijdens Kerstvakantie

Tijdens de Kerstvakantie van 25 december tot en met 5 januari vindt er GEEN spreekuur plaats. Dat betekent dat er op maandag 25 december (eerste Kerstdag) en op maandag 1 januari geen spreekuur zal zijn. Op onze website bij agenda vind je elke week duidelijk of er wel of geen spreekuur plaatsvindt. Heb je in de Kerstperiode wel…
12 december 2023
Agenda

Bijeenkomst subsidiesysteem Projecten en Snelgeld

Voor de periode 2025-2028 met een nieuw aanvraag-subsidiesysteem. Het nieuwe systeem zal vanaf 2024 in werking gaan, aanvragers kunnen na 2023 geen nieuwe aanvraag meer doen in ons oude systeem. LET OP! Voor dit nieuwe subsidiesysteem heb je als rechtspersoon eHerkenning niveau 3 nodig om een aanvraag in te kunnen…
Nieuws

Presentatie ontbijtsessie nachtcultuur

Op 23 november vond er een ontbijtsessie plaats over nachtcultuur. Mats Frijters (accountmanager en beleidsadviseur horeca & retail) binnen de gemeente Eindhoven vertelde ons  iets over de visie op het gebied van een bruisend nachtleven van de gemeente. Op 20 juni 2023 is de startnotitie Sharing the Vibes:…
Nieuws

Subsidieplafond Snelgeld 2023 tranche 2 bereikt

Het subsidieplafond van Snelgeld tranche 2 van € 150.000 is bereikt. Dat betekent dat het geen zin meer heeft om een aanvraag te doen voor Snelgeld dit jaar. Op 1 januari 2024 gaat er weer een nieuwe ronde van start en is het dus weer mogelijk om geld aan te…
Nieuws

Winnaars Eindhoven Cultuurprijs 2023 bekend

Stroomhuis, Eindhoven Ballroom Functions en Café Wilhelmina zijn de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2023. Dat heeft Cultuur Eindhoven tijdens een feestelijke uitreiking woensdagavond 11 oktober bekend gemaakt in de Effenaar. Stroomhuis won de Waarderingsprijs, Eindhoven Ballroom Functions won de Stimuleringsprijs en Café Wilhelmina ontving de meeste stemmen voor de…
Nieuws

Presentatie informatiebijeenkomst Professionele Kunsten in samenhang met Provincie en Rijk 2025-2028

Op 16 november vond er een informatiebijeenkomst plaats over de regeling Professionele Kunsten in samenhang met Provincie en Rijk 2025-2028. Tijdens deze presentatie werd er meer verteld over de regeling en werd het nieuwe aanvraagportaal ook al uitgelegd. De gehele presentatie is hier terug te lezen.
Nieuws

Scan Code Diversiteit & Inclusie

Ben jij benieuwd naar hoe ver jouw organisatie is met de implementatie van de Code Diversiteit en Inclusie? Er zijn nieuwe scans beschikbaar. Dit zijn geactualiseerde versies van de vorige scan uit 2019. Er is kritisch naar taal gekeken en er zijn vragen toegevoegd over onderwerpen die in de huidige…
Nieuws

Besluiten Impuls voor Jongerencultuur 2023, tranche 2 bekend

Voor de tweede tranche in 2023 van de subsidieregeling ‘Impuls voor Jongerencultuur’ hebben we het besluit gepubliceerd. Zeven aanvragen worden gehonoreerd. Het hele besluit is hier terug te lezen.  Aanvrager Aya Bergkamp gaat aan de slag met Low Key Expo. Future Mentors zal een expositie organiseren tijdens de DDW.
Nieuws

Cultuurscan gepubliceerd

Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de Cultuurscan 2023 en Cultuurbrief 2025-2028 en de daarbij behorende subsidieverordening. Inmiddels is de Cultuurscan af en hebben we deze gepubliceerd op hier op onze website. Het team van Cultuur Eindhoven heeft met toewijding aan de Cultuurscan gewerkt, samen…
Nieuws

Informatiebijeenkomsten subsidieverordening en nieuw aanvraagsysteem

Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de Cultuurbrief 2025-2028 en de daarbij behorende subsidieverordening. Daarom organiseren we in aanloop naar de nieuwe aanvraagperioden een algemene openbare informatiebijeenkomst over deze subsidieverordening. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 5 oktober van 19.00 – 21.00 in het Designhuis. Daarnaast…
Nieuws

Nieuwe leden Cultuurraad

Binnen ons adviesorgaan de Cultuurraad mogen we maar liefst acht nieuwe leden verwelkomen. De Cultuurraad brengt over alle subsidieaanvragen die in het kader van de Subsidieregeling en Subsidieverordening worden ingediend, advies uit. Per 23 augustus is de Cultuurraad uitgebreid met de volgende leden: Aiman Hassani, Marcel Jansen, Maria Kapteijns, Marjolein…
Nieuws

Uitleg video’s Snelgeld en Instagram

We hebben een nieuwe Instagram pagina. Het is dus mogelijk om ons nu via Instagram te volgen via deze link: volg ons nu! Ook hebben we een handleiding video geplaatst over Snelgeld. Vanaf 1 september is het weer mogelijk om geld aan te vragen via Snelgeld. Om…
Nieuws

Cultuur Eindhoven heeft nieuwe Raad van Toezicht

Het college van B en W heeft met ingang van 1 juli drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht voor Stichting Cultuur Eindhoven benoemd. Marianne de Bie (voorzitter), Denise Horsten en Marianne Driessen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Er is geworven voor een voorzitter met brede…
Nieuws

Stakeholders tevreden over subsidiesystematiek en Cultuur Eindhoven

Cultuur Eindhoven beoordeeld met 7,2 en subsidiesystematiek met 6,9 Begin 2023 is er opdracht gegeven aan Markteffect uit Eindhoven om een stakeholdersonderzoek uit te voeren. Met dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de beleving van de betrokken stakeholders ten aanzien van Cultuur Eindhoven en de dienstverlening die wij…
Nieuws

Inwonersenquete 2022 gepubliceerd met Cultuurmonitor

Om te weten te komen wat de inwoners van Eindhoven van hun stad en buurt vinden, vraagt de gemeente Eindhoven een grote groep Eindhovenaren jaarlijks hun mening te geven over diverse onderwerpen (o.a. sportdeelname, milieu, veiligheid, openbare ruimte en cultuur). Onderdeel ervan is een Cultuurmonitor 2022 en deze is…

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

meer informatie
11 december 2023
Agenda

Spreekuur

Elke maandagmiddag (met uitzondering van vakanties, kijk in de agenda om zeker te weten dat er een spreekuur is) van 13.00 tot 15.00 uur kun je bij ons terecht op het spreekuur. Je bent van harte welkom bij ons om al je vragen te stellen en goede ideeën te delen…

Lees hier alle informatie terug over de subsidiemogelijkheden binnen Cultuur Eindhoven

meer informatie
Toegekende subsidie

Building the Body Building – zomaar h.o.d.n. Rombout Frieling lab

Rombout Frieling heeft de afgelopen zes jaar met drie andere kunstenaars gebouwd aan een werkplaats met woningen. Het gebouw heet ‘The Body Building’ en is dit jaar in gebruik genomen, op het NRE Terrein in Eindhoven. Het is een duurzaam gebouw geworden, wat vrijwel geheel uit ‘bio-based’ materialen gebouwd is.