Welkom op de website van Cultuur Eindhoven

Hier vind je alle informatie over subsidiemogelijkheden, bijeenkomsten, de projecten die we financieel ondersteunen en alles over cultuur in Eindhoven.  Alles wat je wilt weten over Cultuur Eindhoven kan je tevens hier vinden. 

Nieuws

Denk mee over het komende cultuurbeleid

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie.
09 april 2019
Agenda

Bijeenkomst concept Cultuurscan

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie.
04 april 2019
Agenda

Inspiratiesessie gebiedsontwikkeling Knoop XL

In navolging van de ontbijtsessie in oktober 2018 met Jos Roijmans over de gebiedsontwikkeling in Eindhoven, organiseren we in samenwerking met de gemeente Eindhoven een inspiratiesessie over de gebiedsontwikkeling van Knoop XL. Dit omvat het stationsgebied vanaf het PSV stadion tot aan de Berenkuil. Het doel van deze sessie is…
Nieuws

SCE onbevoegd om over Snelgeldfonds te beslissen

Op woensdag 13 februari jongstleden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven (SCE) geoordeeld dat SCE een bestuursorgaan is, maar momenteel niet bevoegd is om cultuursubsidies te verstrekken. De bevoegdheid daartoe kan door de gemeente Eindhoven worden…
Nieuws

Overzicht aanvragen PLUS-projecten

Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven op 1 maart 2019 in totaal 14 aanvragen ontvangen. Het subsidieplafond voor deze ronde van de PLUS- projecten bedraagt € 200.000. De aanvragen worden aan de Cultuurraad voorgelegd. De besluiten over de projecten kunnen pas genomen worden nadat de reparatie van…
Nieuws

Volgende fase regioprofiel BrabantStad aangebroken

Afgelopen november is het regioprofiel Brabantstad, die mede tot stand is gekomen dankzij input van de culturele sector, aan het ministerie van OCW uitgereikt. Om het uitgewerkte regioprofiel Brabantstad op deze wijze te verwezenlijken worden 4 programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en participatie) omschreven en 2 instrumenten in de…
Nieuws

Informatie over uitspraak Raad van State

Op woensdag 13 februari is er uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven. De RvS heeft in deze zaak onderzocht of SCE een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zo…
Nieuws

Evaluatie stichting Cultuur Eindhoven door KWINK groep

Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) wordt komende maanden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door KWINK groep. Dit bureau evalueerde onder andere het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam. Voor de evaluatie gaat KWINK groep gesprekken voeren met verschillende stakeholders. Daarnaast zet ze een…
Blog

Creativiteit kun je meten

Creativiteit: we hebben het er vaak over, maar we komen zelden echt tot de kern. Want wat is het en kan je het ontwikkelen? Is het aangeboren of kan je het aanleren? En hoe precies? We erkennen het belang van de creativiteit voor jong en oud, we zijn het erover…
26 maart 2019
Agenda

Spreekuur

Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur ’s morgens kun je bij ons terecht op het spreekuur. Je bent van harte welkom bij ons om al je vragen te stellen en goede ideeën te delen voor de cultuur in Eindhoven. De medewerkers van Cultuur Eindhoven zitten in wisselende samenstelling klaar…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: Hoe is het nu met Gianni Jorissen?

De jonge ondernemer Gianni Jorissen wist afgelopen november de Stimuleringsprijs te winnen van de Eindhoven Cultuurprijs. De jury meldde in haar rapport: ‘Gianni kan echt iets toevoegen aan het huidige culturele landschap van Eindhoven. Dit komt met name door zijn passie in wat hij doet en zijn ijzersterke motivatie.’ We…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Het Salon?

Het Salon ontving de meeste stemmen van het publiek en won daarmee de Rabo Publieksprijs afgelopen november. Naast de felbegeerde trofee gemaakt door edhv en eeuwige roem, won de vereniging een geldprijs ter waarde van €5.000. Het Salon zet zich in om participatie en diversiteit te bevorderen en vindt…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Tijs Rooijakkers?

Tijs Rooijakkers won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie: Waarderingsprijs voor het werk Woensel Supertoll!. Hiermee wist hij vele inwoners van Eindhoven te enthousiasmeren om onderdeel te worden van het kunstwerk zelf. Het eindwerk is een gigantische ‘supertol’ bij het nieuwe HOV-station in Woensel. De winst betekende dat…
Toegekende subsidie

Catch 22 – Hanneke Wetzer

‘Catch 22’ is een fotoserie die speelt met het concept van conventionele communicatie en perceptie. Het leven van muzikante Sannety is ingericht op veelzijdigheid: de muziek die ze maakt, de muzikanten waarmee ze speelt, de plekken waar ze komt, de sounds en het vocabulaire wat zij gebruikt. Men heeft…

Lees hier alle informatie terug over de subsidie mogelijkheden binnen Cultuur Eindhoven

meer informatie