Hier vind je alle informatie over subsidiemogelijkheden, bijeenkomsten, de projecten die we financieel ondersteunen en alles over cultuur in Eindhoven.  Alles wat je wilt weten over Cultuur Eindhoven kan je tevens hier vinden. 

Nieuws

Nomineer jouw favoriet voor de Eindhoven Cultuurprijs

Nomineer jouw favoriete culturele project, instelling, initiatief of kunstenaar voor de Eindhoven Cultuurprijs. Cultuur Eindhoven reikt éénmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad. Je kan jouw favoriet nomineren in 2 categorieën: een Stimulerings- en Waarderingsprijs. De Waarderingsprijs…
Nieuws

Aanvragen PLUS-projecten weer mogelijk

Het subsidieplafond omtrent de aanvraagronde PLUS-projecten tranche 3 is gepubliceerd. Het besluit is hier terug te vinden en het subsidieplafond is vastgesteld op €120.000. Dat betekent dat het nu weer mogelijk is om een aanvraag in te dienen voor PLUS-projecten. Dit is nog mogelijk t/m…
Nieuws

Jury Eindhoven Cultuurprijs bekend voor komende twee jaar

Cultuur Eindhoven maakt met trots de jury van de Eindhoven Cultuurprijs bekend. Onder voorzitterschap van Angelique Bellemakers (districtsmanager Woonbedrijf) zullen Annemarie Pijnappel (projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Gerard Zwartkruis (directie Rabobank Regio Eindhoven), Marjolein Calon (docente geschiedenis en cultuurcoach) en Esther van Kalken (programmamaker communicatie Studium Generale) de winnaars…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Kazerne?

Kazerne won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs, maar niet binnen een bestaande categorie. Zo werd de organisatie genomineerd voor de Stimuleringsprijs, maar besloot de jury dat door de gevestigde naam van het initiatief dat zij niet binnen deze categorie valt. In het juryrapport wordt dat benadrukt: ‘de jury bewondert hoeveel…
Nieuws

OCW steunt BrabantStad met €400.000 voor internationalisering

Het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’ is het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt verder onderzoek naar samenwerking in de regio. BrabantStad ontvangt van OCW €400.000 voor het voorstel voor de proeftuin internationalisering, die onderdeel is van het regioprofiel. Proeftuin…
28 mei 2019
Agenda

Ontbijtsessie #19: update regioprofiel BrabantStad

Afgelopen november is het regioprofiel Brabantstad, dat mede tot stand is gekomen dankzij input van de culturele sector, aan het ministerie van OCW uitgereikt. De afgelopen tijd hebben verschillende projectgroepen handen en voeten gegeven aan de 4 programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en participatie) die in het regioprofiel vermeld…
Nieuws

Nieuwe versie concept Cultuurscan online

We hebben alle feedback verzameld voor de concept Cultuurscan en deze verwerkt. De nieuwe versie kan je hier vinden. Deze versie is een tweede concept en wordt later nog aangevuld met informatie uit de verantwoordingen van 2018, uit bijeenkomsten met betrekking tot de Cultuurbrief en uit de evaluatie van…
21 mei 2019
Agenda

Bijeenkomst concept Cultuurbrief: focusgroep cultuureducatie

We organiseren verschillende bijeenkomsten om input te verzamelen voor de concept Cultuurbrief. Tijdens deze focusgroep bijeenkomst met als thema cultuureducatie, richten we ons op binnenschoolse en vrijetijdsactiviteiten, gericht op kinderen/jongeren tussen de 0-23 jaar. Vragen die gesteld worden tijdens deze bijeenkomst zijn: welke kansen en knelpunten…
03 juni 2019
Agenda

Bijeenkomst concept Cultuurbrief: focusgroep cultuurparticipatie

We organiseren verschillende bijeenkomsten om input te verzamelen voor de concept Cultuurbrief.  Tijdens deze focusgroep bijeenkomst richten we ons op cultuurparticipatie onder de doelgroep van volwassenen vanaf 18 jaar. Vragen die gesteld worden, zijn: wat is er nodig om actieve en passieve participatie van inwoners te verhogen? Welke rol…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Afslag Eindhoven?

Afslag Eindhoven won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie Waarderingsprijs. De jury prijst het theatergezelschap voor haar diversiteit en verbindende factor met Eindhovenaren, Eindhovense organisaties en bedrijven. Haar onvermoeibare maatschappelijke betrokkenheid en onderscheidenheid. De prijs diende als een kroon op het werk van de organisatie die in 2018…
04 juni 2019
Agenda

Bijeenkomst 2 concept Cultuurbrief

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie.
Nieuws

Reparatie Cultuur Eindhoven geregeld via mandatering

Het College van B&W van de gemeente Eindhoven heeft in de vergadering van 16 april de ‘Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020’ vastgesteld. De uitvoering daarvan wordt gemandateerd aan de directeur van stichting Cultuur Eindhoven. Nieuwe subsidiebesluiten worden dus gedaan namens het college en vallen onder de werking van Algemene Subsidieverordening (ASV)…
Nieuws

Verklaring aftreden RvT

de aanleiding Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) geeft in opdracht van de gemeente uitvoering aan het cultuurbeleid in Eindhoven in brede zin, zoals omschreven in de Cultuurscan en Cultuurbrief 2017-2020, het Raadsbesluit Cultuurbrief van 26 januari 2016 en op basis van de doelstellingen, zoals omschreven in de statuten van SCE.
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Griet Menschaert van KONT Magazine?

KONT Magazine won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie Stimuleringsprijs. De jury prees in het juryrapport de onvermoeibare inzet van bedenkster en oprichter Griet Menschaert en schreef ‘Zonder KONT Magazine zou er echt een hele wereld wegvallen’. We spraken met Griet over wat de Eindhoven Cultuurprijs voor haar…
Nieuws

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

Cultuur Eindhoven heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. In het jaarverslag blikken we terug op 2018 en op de rol als expert, verbinder en als fonds.  Lees hier het jaarverslag 2018 terug.
Nieuws

Verslag bijeenkomst concept Cultuurscan 9 april

Op dinsdag 9 april werd er een bijeenkomst georganiseerd voor de culturele sector om te reageren op de concept Cultuurscan. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.  De volgende bijeenkomsten met betrekking tot de concept Cultuurbrief vinden als volgt plaats:       Bijeenkomst 1…
Nieuws

Concept Cultuurscan 2019 online

Vanaf vandaag staat de concept Cultuurscan online. De scan biedt een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven. Het laatste hoofdstuk wordt nog aangevuld na alle verkregen input in de bijeenkomst van 9 april. Mis jij daarvoor nog…
Nieuws

Cultuurmonitor 2018 online

Elk jaar voert de gemeente Eindhoven een inwonersenquête uit. Een onderdeel van die inwonersenquête is de Cultuurmonitor waarbij de Eindhovense inwoner wordt bevraagd op cultuurgebruik en hoe vaak een culturele instelling wordt bezocht. De resultaten van 2018 zijn inmiddels verwerkt en zijn terug te lezen online.  De Cultuurmonitor 2018 is…
Nieuws

Denk mee over het komende cultuurbeleid

2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie.
Nieuws

Update werkgroep Harmonisatie met betrekking tot Regioprofiel

Onder de werktitel Meerjaren Subsidieregeling Cultuur BrabantStad 2021-2024 is op 12 maart jl., in het kader van de Taskforce Regioprofiel BrabantStad, de Werkgroep Harmonisatie van start gegaan onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sylvia Dornseiffer. De Werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, stichting Cultuur Eindhoven, gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en…
Nieuws

Overzicht aanvragen PLUS-projecten

Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven op 1 maart 2019 in totaal 14 aanvragen ontvangen. Het subsidieplafond voor deze ronde van de PLUS- projecten bedraagt € 200.000. De aanvragen worden aan de Cultuurraad voorgelegd. De besluiten over de projecten kunnen pas genomen worden nadat de reparatie van…
Nieuws

Volgende fase regioprofiel BrabantStad aangebroken

Afgelopen november is het regioprofiel Brabantstad, die mede tot stand is gekomen dankzij input van de culturele sector, aan het ministerie van OCW uitgereikt. Om het uitgewerkte regioprofiel Brabantstad op deze wijze te verwezenlijken worden 4 programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en participatie) omschreven en 2 instrumenten in de…
Nieuws

Informatie over uitspraak Raad van State

Op woensdag 13 februari is er uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven. De RvS heeft in deze zaak onderzocht of SCE een bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zo…
Nieuws

Evaluatie stichting Cultuur Eindhoven door KWINK groep

Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) wordt komende maanden geëvalueerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door KWINK groep. Dit bureau evalueerde onder andere het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 van de gemeente Rotterdam. Voor de evaluatie gaat KWINK groep gesprekken voeren met verschillende stakeholders. Daarnaast zet ze een…
21 mei 2019
Agenda

Spreekuur

Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur ’s morgens kun je bij ons terecht op het spreekuur. Je bent van harte welkom bij ons om al je vragen te stellen en goede ideeën te delen voor de cultuur in Eindhoven. De medewerkers van Cultuur Eindhoven zitten in wisselende samenstelling klaar…
Toegekende subsidie

Manshanden op straat – Trainspotting

Een beeldverslag van het containervervoer over het spoor in Eindhoven met korte informatieve teksten.  Vanaf een vast punt langs het spoor aan de Daalakkerseweg in Eindhoven fotografeert Wladimir Manshanden een jaar lang rijdende containertreinen die van Rotterdam naar het Duitse achterland rijden en terug. Een publicatie en expositie/presentatie zal in…

Lees hier alle informatie terug over de subsidiemogelijkheden binnen Cultuur Eindhoven

meer informatie