Hier vind je alle informatie over subsidiemogelijkheden, bijeenkomsten, de projecten die we financieel ondersteunen en alles over cultuur in Eindhoven.  Alles wat je wilt weten over Cultuur Eindhoven kan je tevens hier vinden. 

Nieuws

Rapport evaluatie stichting Cultuur Eindhoven door KWINK groep

De afgelopen maanden is stichting Cultuur Eindhoven uitgebreid geëvalueerd door KWINK groep. Het gehele rapport is hier terug te lezen. De conclusie is dat de doelen voor oprichting van Cultuur Eindhoven nog steeds relevant zijn en dat de gemeente hiermee bereikt wat ze wilde bereiken. Het cultuurbeleid wordt onafhankelijk…
Nieuws

Eerste contouren concept Cultuurbrief online

We hebben een eerste versie van de concept Cultuurbrief gepubliceerd. Deze kan je hier vinden.  Donderdag 4 juli van 14.00 – 17.00 organiseren we een bijeenkomst waarbij we de concept Cultuurbrief presenteren en we verder hierover met elkaar in gesprek gaan. Je kunt je nog aanmelden voor deze bijeenkomst.
Nieuws

Spreekuur vervalt in de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie van 9 juli t/m 13 augustus vervalt het open spreekuur op de dinsdagochtend van 10.00 – 12.00. Vanaf 20 augustus is er wel weer een spreekuur. Voor dringende vragen is het uiteraard wel mogelijk om telefonisch of per mail contact op te nemen.  …
Nieuws

Update Snelgeldfonds 2019 online

We hebben een update omtrent het Snelgeldfonds gepubliceerd. Je vindt deze hier. Er is inmiddels een bedrag van €58.575 beschikt, wat betekent dat er nog €111.425 beschikbaar is binnen het Snelgeldfonds 2019. …
Nieuws

Besluiten PLUS-projecten tranche 2 2019 gepubliceerd

Alle besluiten met betrekking tot PLUS-projecten tranche 2 zijn gepubliceerd. Deze vind je hier. …
Nieuws

Verslag algemene bijeenkomst concept Cultuurbrief 4 juni

Op 4 juni vond er een tweede, algemene bijeenkomst plaats met betrekking tot de concept Cultuurbrief. Tijdens deze centrale en algemene bijeenkomst ging het over de huidige subsidiesystematiek en werd er input over gegeven. Het verslag kan je in zijn geheel hier teruglezen.  De illustraties door Jeroen de Leijer…
Nieuws

Aanvragen PLUS-projecten ronde 3 bekend

Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven in totaal 19 aanvragen ontvangen, waarvan er 18 aanvragen in behandeling worden genomen. Er zijn in totaal 9 nieuwe aanvragers bij die afgelopen jaren geen middelen uit het budget voor kunst en cultuur van Cultuur Eindhoven hebben ontvangen.
03 juli 2019
Agenda

Bijeenkomst BrabantStad uitgangspunten subsidieregeling en adviestraject 2021-2024

In het regioprofiel Brabantstad maakt het; een innovatie culturele regio als geen ander wordt de ambitie benoemd om toe te werken naar een meerjarige subsidieregeling met een procedure en een integrale beoordeling in BrabantStad-verband voor de komende cultuurplanperiode 2021-2024. De voorbije maanden heeft men hard gewerkt…
Blog

Bezoek ambassades 17 juni

Op maandag 17 juni organiseerden Dutch Culture, ministerie van OCW en Buitenlandse Zaken i.s.m. Cultuur Eindhoven een werkbezoek naar Eindhoven van cultureel attachées en medewerkers van Nederlandse ambassades van meer dan 20 landen. In het kader van hun jaarlijkse terugkomdagen hebben ze twee dagen in Brabant doorgebracht om nader kennis…
Nieuws

Reflectie en aanbevelingen Cultuurraad

De Cultuurraad heeft input geleverd voor de concept Cultuurbrief. De aanbevelingen en reflectie zijn terug te lezen in dit rapport. Wil jij ook nog jouw input leveren? Kom dan 4 juli naar onze bijeenkomst van 14.00 – 17.00 in het Designhuis. …
Nieuws

Verslag eerste algemene bijeenkomst concept Cultuurbrief online

Op 16 mei vond er een eerste algemene bijeenkomst plaats met betrekking tot de concept Cultuurbrief: het beleidsstuk waar we de contouren schetsen voor het cultuurbeleid van de komende vier jaar. Deze algemene bijeenkomst was bedoeld om ambities voor de komende jaren te formuleren. Hoe staat cultureel Eindhoven er in…
Nieuws

Verslag focusgroep bijeenkomst cultuurparticipatie online

Op 3 juni vond de focusgroep bijeenkomst met betrekking tot cultuurparticipatie plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is hier terug te lezen.
Nieuws

Verslag focusgroep cultuureducatie online

Na de eerste algemene bijeenkomst omtrent de concept Cultuurbrief vond er een focusgroep bijeenkomst plaats op het gebied van cultuureducatie op 21 mei. Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier. …
Nieuws

Adviezen PLUS-projecten ronde 2 2019 bekend

De tweede ronde van de PLUS-projecten voor 2019 sloot op 1 maart 2019. De Cultuurraad heeft zich in de periode april – mei over deze aanvragen gebogen en presenteert met dit rapport zijn adviezen. Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 200.000,-. Er zijn 14 aanvragen voor projecten…
Nieuws

Aanvragen PLUS-projecten weer mogelijk

Het subsidieplafond omtrent de aanvraagronde PLUS-projecten tranche 3 is gepubliceerd. Het besluit is hier terug te vinden en het subsidieplafond is vastgesteld op €120.000. Dat betekent dat het nu weer mogelijk is om een aanvraag in te dienen voor PLUS-projecten. Dit is nog mogelijk t/m…
Nieuws

Jury Eindhoven Cultuurprijs bekend voor komende twee jaar

Cultuur Eindhoven maakt met trots de jury van de Eindhoven Cultuurprijs bekend. Onder voorzitterschap van Angelique Bellemakers (districtsmanager Woonbedrijf) zullen Annemarie Pijnappel (projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Gerard Zwartkruis (directie Rabobank Regio Eindhoven), Marjolein Calon (docente geschiedenis en cultuurcoach) en Esther van Kalken (programmamaker communicatie Studium Generale) de winnaars…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Kazerne?

Kazerne won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs, maar niet binnen een bestaande categorie. Zo werd de organisatie genomineerd voor de Stimuleringsprijs, maar besloot de jury dat door de gevestigde naam van het initiatief dat zij niet binnen deze categorie valt. In het juryrapport wordt dat benadrukt: ‘de jury bewondert hoeveel…
Nieuws

OCW steunt BrabantStad met €400.000 voor internationalisering

Het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’ is het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt verder onderzoek naar samenwerking in de regio. BrabantStad ontvangt van OCW €400.000 voor het voorstel voor de proeftuin internationalisering, die onderdeel is van het regioprofiel. Proeftuin…
Nieuws

Nieuwe versie concept Cultuurscan online

We hebben alle feedback verzameld voor de concept Cultuurscan en deze verwerkt. De nieuwe versie kan je hier vinden. Deze versie is een tweede concept en wordt later nog aangevuld met informatie uit de verantwoordingen van 2018, uit bijeenkomsten met betrekking tot de Cultuurbrief en uit de evaluatie van…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Afslag Eindhoven?

Afslag Eindhoven won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie Waarderingsprijs. De jury prijst het theatergezelschap voor haar diversiteit en verbindende factor met Eindhovenaren, Eindhovense organisaties en bedrijven. Haar onvermoeibare maatschappelijke betrokkenheid en onderscheidenheid. De prijs diende als een kroon op het werk van de organisatie die in 2018…
Nieuws

Reparatie Cultuur Eindhoven geregeld via mandatering

Het College van B&W van de gemeente Eindhoven heeft in de vergadering van 16 april de ‘Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020’ vastgesteld. De uitvoering daarvan wordt gemandateerd aan de directeur van stichting Cultuur Eindhoven. Nieuwe subsidiebesluiten worden dus gedaan namens het college en vallen onder de werking van Algemene Subsidieverordening (ASV)…
Blog

Eindhoven Cultuurprijs winnaars: hoe is het nu met Griet Menschaert van KONT Magazine?

KONT Magazine won afgelopen november de Eindhoven Cultuurprijs in de categorie Stimuleringsprijs. De jury prees in het juryrapport de onvermoeibare inzet van bedenkster en oprichter Griet Menschaert en schreef ‘Zonder KONT Magazine zou er echt een hele wereld wegvallen’. We spraken met Griet over wat de Eindhoven Cultuurprijs voor haar…
Nieuws

Concept Cultuurscan 2019 online

Vanaf vandaag staat de concept Cultuurscan online. De scan biedt een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven. Het laatste hoofdstuk wordt nog aangevuld na alle verkregen input in de bijeenkomst van 9 april. Mis jij daarvoor nog…
Nieuws

Cultuurmonitor 2018 online

Elk jaar voert de gemeente Eindhoven een inwonersenquête uit. Een onderdeel van die inwonersenquête is de Cultuurmonitor waarbij de Eindhovense inwoner wordt bevraagd op cultuurgebruik en hoe vaak een culturele instelling wordt bezocht. De resultaten van 2018 zijn inmiddels verwerkt en zijn terug te lezen online.  De Cultuurmonitor 2018 is…
Nieuws

Update werkgroep Harmonisatie met betrekking tot Regioprofiel

Onder de werktitel Meerjaren Subsidieregeling Cultuur BrabantStad 2021-2024 is op 12 maart jl., in het kader van de Taskforce Regioprofiel BrabantStad, de Werkgroep Harmonisatie van start gegaan onder leiding van onafhankelijk voorzitter Sylvia Dornseiffer. De Werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de Provincie Noord-Brabant, stichting Cultuur Eindhoven, gemeenten Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Breda en…
20 augustus 2019
Agenda

Spreekuur

Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur ’s morgens kun je bij ons terecht op het spreekuur. Je bent van harte welkom bij ons om al je vragen te stellen en goede ideeën te delen voor de cultuur in Eindhoven. De medewerkers van Cultuur Eindhoven zitten in wisselende samenstelling klaar…
Toegekende subsidie

WEET IK VEEL! Festival

In de laatste week van de zomervakantie vindt op Strijp-S de derde editie plaats van het WEET IK VEEL! Festival. Kinderen t/m 12 jaar kunnen voor €19,50 per dag workshops volgen in (e-)cultuur, digitale media, design, beeldende kunst en architectuur, bijvoorbeeld programmeren, bouwen, films of maquettes maken etc. Bibliotheek Eindhoven is…

Lees hier alle informatie terug over de subsidiemogelijkheden binnen Cultuur Eindhoven

meer informatie