Direct naar content

Vanaf nu is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de regeling 'Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad'. De subsidie 'is tot stand gekomen dankzij het bestuurlijk overleg 'BrabantStad' van provincie Noord-Brabant met gemeente Breda, gemeente Eindhoven, gemeente Helmond, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Tilburg. 

Een subsidie voor maximaal vier jaar voor de periode 2021-2024 kan worden verstrekt aan organisaties die zich richten op ontwikkeling, productie en presentatie van professionele kunsten. Het betreft producerende gezelschappen en presenterende instellingen in alle disciplines, festivals, concoursen en ontwikkelinstellingen, zoals broedplaatsen en werkplaatsen.

Daarnaast zijn de volgende functies specifiek benoemd, zoals gemeld in de Cultuurbrief 2021-2024:
a. festival voor kunst en technologie;
b. presentatie-instelling hedendaagse beeldende kunst;
c. symfonieorkest;
d. urban cluster.
Voor deze functies is een apart deelplafond geformuleerd.

Subsidieaanvragen voor een subsidie kunnen bij ons worden ingediend vanaf 6 december 11.00 tot en met 31 januari 2020 17:00 uur

De subsidieplafonds voor deze regeling zijn hier te vinden. 

LET OP! Aanvragers moeten zowel via het provinciale loket als via ons aanvraagportaal indienen. Je moet dezelfde aanvraag dus bij twee verschillende loketten indienen. 

Het provinciale loket is via onderstaande links te vinden. De aanvraagtermijn voor je provinciale aanvraag is 3 december t/m 30 januari:
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Subs_HedendCultuur_1_eH
De provinciale subsidieregeling Noord-Brabant vind je hier
Extra informatie vind je via de website van de provincie, waaronder meest gestelde vragen. Download hier de pdf met vragen en antwoorden over de meerjarenregelingen.

Nadere toelichting over wat de afstemming/harmonisatie met BrabantStad inhoudt kan je hier vinden. 
Het loket bij Cultuur Eindhoven gaat via het aanvraagportaal

Beoordelingsprocedure
Het bestuur van Cultuur Eindhoven legt een aanvraag voor een subsidie ter advisering voor aan de Cultuurraad. Het advies van de Cultuurraad komt tot stand in samenhang met het advies van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Het adviesprotocol van de Cultuurraad vind je hier. De Cultuurraad hanteert hierbij een adviesprotocol en adviseursformulier.

Alle informatie over deze regeling vind je op onze website via deze pagina